OnlineHile  

Go Back   OnlineHile » OnlineHile Cafe » Serbest Konular »Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
04.04.12 #1 (permalink)
Thyke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Thyke
Coder

Bir sitede buldum bir kaç değişiklik varmış sadece genel bakıldığında aynı herşey

YGS
Kod:
YGS MATEMATİK KONULARI
1-)Sayılar
2-)Basamak Kavramı
3-)Taban Aritmetiği
4-)Bölme-Bölünebilme
5-)OBEB-OKEK 
6-)Rasyonel Sayılar
7-)Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8-)Mutlak Değer
9-)Üslü İfadeler
10-)Köklü İfadeler
11-)Oran-Orantı
12-)Denklem Çözme
13-)Problemler
14-)Mantık
15-)Kümeler
16-)Bağıntı-Fonksiyon
17-)İşlem-Modüler Aritmetik
18-)Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS GEOMETRİ KONULARI
1-)Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2-)Üçgende Açı
3-)Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
4-)Üçgende Alan
5-)Üçgende Benzerlik
6-)Açıortay-Kenarortay
7-)Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8-)Çokgenler
9-)Çember-Daire
10-)Katı Cisimler
11-)Doğrunun Analiyiği
12-)Noktanın Analitiği
13-)Simetri-Döndürme

YGS FİZİK KONULARI
1-)Fiziğin Doğası
2-)Vektör-Kuvvet-Denge
3-)Basit Makineler
4-)Ağırlık Merkezi
5-)Doğrusal Hareket
6-)İş-enerji
7-)Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8-)Basınç
9-)Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10-)Katı ve Sıvılarda Genleşme
11-)Isı-Sıcaklık
12-)Elektrostatik
13-)Elektrik Akımı
14-)Manyetizma
15-)Işık Bilgisi
16-)Mercekler-Aynalar
17-)Ses-Uzay

YGS KİMYA KONULARI
1-)Kimyanın Gelişimi
2-)Bileşikler
3-)Kimyasal Değişimler
4-)Karışımlar
5-)Hayatımızdaki Kimya
6-)Madde ve Özellikleri
7-)Atomun Yapısı
8-)Periyodik Cetvel
9-)Kimyanın Temel Kanunları

YGS BİYOLOJİ KONULARI
1-)Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2-)Canlıların Ortak Özellikleri
3-)Canlıların Temel Bileşenleri
4-)Hücrenin Yapısı
5-)Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6-)Nükleik Asitler
7-)Protein Sentezi
8-)Enzimler
9-)Canlıların Sınıflandırılması
10-)Ekoloji
11-)Solunum-Fotosentez
12-)Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13-)Kalıtım-Evrim
14-)Bitkiler
15-)Vücudumuzdaki Sistemler
16-)Duyu Organları

YGS TÜRKÇE KONULARI
1-)Sözcükte Anlam
2-)Cümlede Anlam
3-)Paragraf
4-)Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
5-)Sözcüğün Yapısı
6-)Cümlenin Öğeleri
7-)Fiil Çatısı
8-)Cümle Çeşitleri
9-)Anlatım Bozuklukları
10-)Ses Bilgisi
11-)Yazım Kuralları
12-)Noktalama İşaretleri
13-)İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması

YGS TARİH KONULARI
GENEL TARİH
1-)Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2-)İlk Uygarlıklar
3-)İlk Türk Devletleri
4-)İslam Tarihi ve Uygarlığı
5-)Türk İslam Devletleri
6-)Türkiye (Anadolu) Tarihi
OSMANLI TARİHİ
7-)Beylikten Devlete (1300 - 1453)
8-)Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)
9-)Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10-)Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11-)En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
12-)Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13-)Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14-)Erzurum ve Sivas Kongreleri
15-)Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16-)Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17-)I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18-)Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19-)Lozan Antlaşması
20-)Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21-)Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22-)Atatürk Devrimleri
23-)Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24-)Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YGS COĞRAFYA KONULARI
1-)Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2-)Dünyanın Hareketleri
3-)Harita Bilgisi
4-)İklim Bilgisi
5-)İç ve Dış Kuvvetler
6-)Beşeri Coğrafya
7-)Ekonomik Faaliyet Türleri
LYS
Kod:
LYS MATEMATİK KONULARI
1-)Polinomlar 
2-)II. Dereceden Denklemler 
3-)II. Dereceden Eşitsizlikler 
4-)Parabol 
5-)Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık 
6-)Trigonometri 
7-)Logaritma 
8-)Karmaşık Sayılar 
9-)Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri) 
10-)Diziler ve Seriler 
11-)Özel Tanımlı Fonksiyonlar 
12-)Limit ve Süreklilik 
13-)Türev 
14-)İntegral 
15-)Lineer Cebir (Matris ve Determinant) 

LYS GEOMETRİ KONULARI 
1-)Doğruda Açılar 
2-)Üçgende Açılar 
3-)Açı Kenar Bağıntıları 
4-)Dik Üçgen 
5-)Açı ortay 
6-)Kenarortay 
7-)Açı ortay - Kenarortay 
8-)Özel Üçgenler 
9-)Üçgende Alan 
10-)Üçgende Benzerlik 
11-)Benzerlik Alan 
12-)Çokgenler - Dörtgenler 
13-)Paralelkenar - Eşkenar - Dörtgen 
14-)Dikdörtgen - Kare 
15-)Yamuk - Deltoid 
16-)Çemberde Açı 
17-)Çemberde Uzunluk 
18-)Dairede Alan 
19-)Doğrunun Analitik İncelenmesi 
20-)Uzay Geometri 
21-)Prizmalar 
22. Piramitler 
23-)Çemberin Analitik İncelenmesi 
24-)Vektörler 
25-)Koniklerin Analitik incelenmesi 
26-)Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 

LYS FİZİK KONULARI 
1-)Fiziğin Doğası 
2-)Birimler 
3-)Vektör ve Kuvvet 
4-)Moment -Denge 
5-)Ağırlık Merkezi 
6-)Basit Makinalar 
7-)Doğrusal Hareket 
8-)Dinamik 
9-)Enerji 
10-)Yeryüzünde Hareket 
11-)Düzgün Dairesel Hareket 
12-)Basit Harmonik Hareket 
13-)Keppler Yasaları 
14-)İtme -Momentum 
15-)Madde ve Özellikleri 
16-)Basınç 
17-)Sıvıların Kald›rma Kuvveti 
18-)Isı -Sıcaklık -Genleflme 
19-)Gölge 
20-)Düzlem Ayna 
21-)Küresel Aynalar 
22-)Renk 
23-)Kırılma 
24-)Mercekler 
25-)Aydınlanma 
26-)Yay Dalgaları 
27-)Su Dalgaları 
28-)Su Dalgalarında Girişim 
29-)Ses Dalgaları 
30-)Işık Teorileri 
31-)Işığın Tanecik Modeli 
32-)Elektrik Alan -Potansiyel fark 
33-)Paralel Yüklü Levhalar 
34-)Sığa -Kondansatör 
35-)Emk -Zıt Emk 
36-)Elektromagnetizma 
37-)Elektromagnetik İndüksiyon 
38-)Alternatif Akım 
39-)Transformatör 
40-)Modern Fizik 
41-)Astronomi 
42-)Elektromagnetik Dalgalar 
43-)Atom Fiziği 
44-)Nükleer Fizik 

LYS KİMYA KONULARI 
1-)Atomun Yapısı 
2-)Mol Kavramı 
3-)Periyodik Sistem 
4-)Elementler Kimyası 
5-)Oksitler 
6-)Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
7-)Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri 
8-)Gazlar 
9-)Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık 
10-)Çözeltiler 
11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji 
12-)Reaksiyon Hızı 
13-)Kimyasal Denge 
14-)Sulu Çözeltilerde Denge 
15-)Asitler ve Bazlar 
16-)Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik 
17-)Elektro Kimyasal piller 
18-)Elektroliz 
19-)Organik Kimyaya Giriş 
20-)Alkanlar 
21-)Alkenler 
22-)Alkinler 
23-)Alkoller ve Eterler 
24-)Aldehitler ve Ketonlar 
25-)Karboksilli asitler ve Esterler 
26-)Alifatik Amonyak Türevleri 
27-)Aromatik Bileşikler 
28-)Organik Reaksiyonlar 
29-)Çekirdek Kimyası 

LYS BİYOLOJİ KONULARI 
Bazı ayrıntılarda değişiklikler mevcut yeni kitaplarda göreceğiz. 
1-)Hücresel Solunum 
2-)Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde) 
3-)Hücre Bölünmesi ve Üreme 
4-)Bitkilerde Üreme ve Gelişme 
5-)Hayvanlarda Üreme ve Geliflme 
6-)Protein Sentezi 
7-)Kalıtım ve Biyoteknoloji 
8-)Evrim ve Davranış 
9-)Bitkisel Dokular ve Bitki Organları 
10-)Bitkilerde Taşıma 
11-)Bitkilerde Beslenme 
12-)Bitkilerde Büyüme 
13-)Hayvansal Dokular 
14-)Sinir Sistemi ve Duyu Organları 
15-)Endokrin Sistem 
16-)Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi 
17-)Hayvanlarda Sindirim Sistemi 
18-)Hayvanlarda Dolaşm Sistemi 
19-)Hayvanlarda Solunum Sistemi 
20-)Hayvanlarda Boşaltım Sistemi
Alıntı ile Cevapla
Alt 04.04.12   #1 (permalink)
Coder

 
Thyke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 2.139
2.128 Mesajına 5.519 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 49
11 Mesajına 14 Kötüleme aldı.
Mentioned: 189 Post(s)
Points: 531.841
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 250 / 1252
Güç: 1619 / 21574
Deneyim: 9%

Standart 2013 YGS - LYS Soru Konuları

---||---
Bir sitede buldum bir kaç değişiklik varmış sadece genel bakıldığında aynı herşey

YGS
Kod:
YGS MATEMATİK KONULARI
1-)Sayılar
2-)Basamak Kavramı
3-)Taban Aritmetiği
4-)Bölme-Bölünebilme
5-)OBEB-OKEK 
6-)Rasyonel Sayılar
7-)Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8-)Mutlak Değer
9-)Üslü İfadeler
10-)Köklü İfadeler
11-)Oran-Orantı
12-)Denklem Çözme
13-)Problemler
14-)Mantık
15-)Kümeler
16-)Bağıntı-Fonksiyon
17-)İşlem-Modüler Aritmetik
18-)Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS GEOMETRİ KONULARI
1-)Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2-)Üçgende Açı
3-)Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
4-)Üçgende Alan
5-)Üçgende Benzerlik
6-)Açıortay-Kenarortay
7-)Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8-)Çokgenler
9-)Çember-Daire
10-)Katı Cisimler
11-)Doğrunun Analiyiği
12-)Noktanın Analitiği
13-)Simetri-Döndürme

YGS FİZİK KONULARI
1-)Fiziğin Doğası
2-)Vektör-Kuvvet-Denge
3-)Basit Makineler
4-)Ağırlık Merkezi
5-)Doğrusal Hareket
6-)İş-enerji
7-)Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8-)Basınç
9-)Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10-)Katı ve Sıvılarda Genleşme
11-)Isı-Sıcaklık
12-)Elektrostatik
13-)Elektrik Akımı
14-)Manyetizma
15-)Işık Bilgisi
16-)Mercekler-Aynalar
17-)Ses-Uzay

YGS KİMYA KONULARI
1-)Kimyanın Gelişimi
2-)Bileşikler
3-)Kimyasal Değişimler
4-)Karışımlar
5-)Hayatımızdaki Kimya
6-)Madde ve Özellikleri
7-)Atomun Yapısı
8-)Periyodik Cetvel
9-)Kimyanın Temel Kanunları

YGS BİYOLOJİ KONULARI
1-)Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2-)Canlıların Ortak Özellikleri
3-)Canlıların Temel Bileşenleri
4-)Hücrenin Yapısı
5-)Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6-)Nükleik Asitler
7-)Protein Sentezi
8-)Enzimler
9-)Canlıların Sınıflandırılması
10-)Ekoloji
11-)Solunum-Fotosentez
12-)Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13-)Kalıtım-Evrim
14-)Bitkiler
15-)Vücudumuzdaki Sistemler
16-)Duyu Organları

YGS TÜRKÇE KONULARI
1-)Sözcükte Anlam
2-)Cümlede Anlam
3-)Paragraf
4-)Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
5-)Sözcüğün Yapısı
6-)Cümlenin Öğeleri
7-)Fiil Çatısı
8-)Cümle Çeşitleri
9-)Anlatım Bozuklukları
10-)Ses Bilgisi
11-)Yazım Kuralları
12-)Noktalama İşaretleri
13-)İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması

YGS TARİH KONULARI
GENEL TARİH
1-)Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2-)İlk Uygarlıklar
3-)İlk Türk Devletleri
4-)İslam Tarihi ve Uygarlığı
5-)Türk İslam Devletleri
6-)Türkiye (Anadolu) Tarihi
OSMANLI TARİHİ
7-)Beylikten Devlete (1300 - 1453)
8-)Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)
9-)Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10-)Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11-)En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
12-)Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13-)Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14-)Erzurum ve Sivas Kongreleri
15-)Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16-)Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17-)I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18-)Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19-)Lozan Antlaşması
20-)Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21-)Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22-)Atatürk Devrimleri
23-)Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24-)Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YGS COĞRAFYA KONULARI
1-)Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2-)Dünyanın Hareketleri
3-)Harita Bilgisi
4-)İklim Bilgisi
5-)İç ve Dış Kuvvetler
6-)Beşeri Coğrafya
7-)Ekonomik Faaliyet Türleri
LYS
Kod:
LYS MATEMATİK KONULARI
1-)Polinomlar 
2-)II. Dereceden Denklemler 
3-)II. Dereceden Eşitsizlikler 
4-)Parabol 
5-)Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık 
6-)Trigonometri 
7-)Logaritma 
8-)Karmaşık Sayılar 
9-)Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri) 
10-)Diziler ve Seriler 
11-)Özel Tanımlı Fonksiyonlar 
12-)Limit ve Süreklilik 
13-)Türev 
14-)İntegral 
15-)Lineer Cebir (Matris ve Determinant) 

LYS GEOMETRİ KONULARI 
1-)Doğruda Açılar 
2-)Üçgende Açılar 
3-)Açı Kenar Bağıntıları 
4-)Dik Üçgen 
5-)Açı ortay 
6-)Kenarortay 
7-)Açı ortay - Kenarortay 
8-)Özel Üçgenler 
9-)Üçgende Alan 
10-)Üçgende Benzerlik 
11-)Benzerlik Alan 
12-)Çokgenler - Dörtgenler 
13-)Paralelkenar - Eşkenar - Dörtgen 
14-)Dikdörtgen - Kare 
15-)Yamuk - Deltoid 
16-)Çemberde Açı 
17-)Çemberde Uzunluk 
18-)Dairede Alan 
19-)Doğrunun Analitik İncelenmesi 
20-)Uzay Geometri 
21-)Prizmalar 
22. Piramitler 
23-)Çemberin Analitik İncelenmesi 
24-)Vektörler 
25-)Koniklerin Analitik incelenmesi 
26-)Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 

LYS FİZİK KONULARI 
1-)Fiziğin Doğası 
2-)Birimler 
3-)Vektör ve Kuvvet 
4-)Moment -Denge 
5-)Ağırlık Merkezi 
6-)Basit Makinalar 
7-)Doğrusal Hareket 
8-)Dinamik 
9-)Enerji 
10-)Yeryüzünde Hareket 
11-)Düzgün Dairesel Hareket 
12-)Basit Harmonik Hareket 
13-)Keppler Yasaları 
14-)İtme -Momentum 
15-)Madde ve Özellikleri 
16-)Basınç 
17-)Sıvıların Kald›rma Kuvveti 
18-)Isı -Sıcaklık -Genleflme 
19-)Gölge 
20-)Düzlem Ayna 
21-)Küresel Aynalar 
22-)Renk 
23-)Kırılma 
24-)Mercekler 
25-)Aydınlanma 
26-)Yay Dalgaları 
27-)Su Dalgaları 
28-)Su Dalgalarında Girişim 
29-)Ses Dalgaları 
30-)Işık Teorileri 
31-)Işığın Tanecik Modeli 
32-)Elektrik Alan -Potansiyel fark 
33-)Paralel Yüklü Levhalar 
34-)Sığa -Kondansatör 
35-)Emk -Zıt Emk 
36-)Elektromagnetizma 
37-)Elektromagnetik İndüksiyon 
38-)Alternatif Akım 
39-)Transformatör 
40-)Modern Fizik 
41-)Astronomi 
42-)Elektromagnetik Dalgalar 
43-)Atom Fiziği 
44-)Nükleer Fizik 

LYS KİMYA KONULARI 
1-)Atomun Yapısı 
2-)Mol Kavramı 
3-)Periyodik Sistem 
4-)Elementler Kimyası 
5-)Oksitler 
6-)Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
7-)Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri 
8-)Gazlar 
9-)Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık 
10-)Çözeltiler 
11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji 
12-)Reaksiyon Hızı 
13-)Kimyasal Denge 
14-)Sulu Çözeltilerde Denge 
15-)Asitler ve Bazlar 
16-)Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik 
17-)Elektro Kimyasal piller 
18-)Elektroliz 
19-)Organik Kimyaya Giriş 
20-)Alkanlar 
21-)Alkenler 
22-)Alkinler 
23-)Alkoller ve Eterler 
24-)Aldehitler ve Ketonlar 
25-)Karboksilli asitler ve Esterler 
26-)Alifatik Amonyak Türevleri 
27-)Aromatik Bileşikler 
28-)Organik Reaksiyonlar 
29-)Çekirdek Kimyası 

LYS BİYOLOJİ KONULARI 
Bazı ayrıntılarda değişiklikler mevcut yeni kitaplarda göreceğiz. 
1-)Hücresel Solunum 
2-)Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde) 
3-)Hücre Bölünmesi ve Üreme 
4-)Bitkilerde Üreme ve Gelişme 
5-)Hayvanlarda Üreme ve Geliflme 
6-)Protein Sentezi 
7-)Kalıtım ve Biyoteknoloji 
8-)Evrim ve Davranış 
9-)Bitkisel Dokular ve Bitki Organları 
10-)Bitkilerde Taşıma 
11-)Bitkilerde Beslenme 
12-)Bitkilerde Büyüme 
13-)Hayvansal Dokular 
14-)Sinir Sistemi ve Duyu Organları 
15-)Endokrin Sistem 
16-)Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi 
17-)Hayvanlarda Sindirim Sistemi 
18-)Hayvanlarda Dolaşm Sistemi 
19-)Hayvanlarda Solunum Sistemi 
20-)Hayvanlarda Boşaltım Sistemi


Reklam Alani
Thyke isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+2
Sponsored Links
04.04.12 #2 (permalink)
blackkiller - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
blackkiller
Üye
okumuyorum ben arkadaş ben bukadar konuyu bilsem zaten bu sınava girmeme ihtiyaç kalmaz
Alıntı ile Cevapla
Alt 04.04.12   #2 (permalink)
Üye
 
blackkiller - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 1.082
660 Mesajına 970 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 18
11 Mesajına 12 Kötüleme aldı.
Mentioned: 16 Post(s)
Points: -276.152
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 99 / 990
Güç: 854 / 13839
Deneyim: 60%

Standart

okumuyorum ben arkadaş ben bukadar konuyu bilsem zaten bu sınava girmeme ihtiyaç kalmaz

blackkiller isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
04.04.12 #3 (permalink)
Lucifer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Lucifer
Intern Doktor
Sınav günündeki kişisel iletinden sonra kim inanır sana hacı
Alıntı ile Cevapla
Alt 04.04.12   #3 (permalink)
Intern Doktor
 
Lucifer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 3.021
815 Mesajına 1.885 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 401
159 Mesajına 210 Kötüleme aldı.
Mentioned: 185 Post(s)
Points: 2.739.913
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 96 / 965
Güç: 800 / 14857
Deneyim: 62%

Standart

Sınav günündeki kişisel iletinden sonra kim inanır sana hacı

Lucifer isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+1
04.04.12 #4 (permalink)
GokhanTR
Üye
nerden buldun bunu hocam
Alıntı ile Cevapla
Alt 04.04.12   #4 (permalink)
Üye

Avatar Yok
Teşekkürler: 372
83 Mesajına 132 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 0
3 Mesajına 6 Kötüleme aldı.
Mentioned: 1 Post(s)
Points: -3.356.895
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 494
Güç: 168 / 5568
Deneyim: 77%

Standart

nerden buldun bunu hocam

GokhanTR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+3
Cevapla

Etiketler
2013, konuları, lys, soru, ygs

« Visual Studio Bilgini aranıyor | 8 Kere Mor Vampir diyebilen var mı? »

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sınavlarda Verilen Komik Cevaplar :D KuTikuLa Serbest Konular 58 05.04.14 23:49
Sınavlarda Verilen Komik Cevaplar 2.. KuTikuLa Serbest Konular 24 03.07.12 15:56
GencimTeam Hakkında Merak Edilen ve Sorulanlar criticaldamage Genel & Tartışma 50 25.03.12 17:48
Öss’De Çıkmış Soru Ve Cevaplar (1966-2011 Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik) Xola Serbest Konular 3 19.03.12 21:08
Ticket Örnekleri ve Ticket Nasıl Atılır ? Resimli Anlatım 2011 TheAuS Genel & Tartışma 7 24.02.12 09:35


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:04.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Review www.onlinehile.org on alexa.com

TCK 20. Madde ile 5651 Sayılı Kanun'un 4. maddesinin 2. fıkrasına göre forumumuz da ki mesajlardan dolayı doğacak tüm sorumluluk mesajı yazan üyeye aittir. Tüm hukuksal şikayetler için buradan bizimle iletişime geçmeniz halinde en geç 1 hafta içinde gerekli işlem yapılıp tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.Tipobet - Tipobet365