OnlineHile  
Alt 04.04.12   #1 (permalink)
Coder

 
Thyke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 2.069
2.013 Mesajına 5.191 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 49
11 Mesajına 14 Kötüleme aldı.
Mentioned: 118 Post(s)
Points: 357.582
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 247 / 1238
Güç: 1568 / 19379
Deneyim: 53%
Standart 2013 YGS - LYS Soru Konuları

---||---
Bir sitede buldum bir kaç değişiklik varmış sadece genel bakıldığında aynı herşey

YGS
Kod:
YGS MATEMATİK KONULARI
1-)Sayılar
2-)Basamak Kavramı
3-)Taban Aritmetiği
4-)Bölme-Bölünebilme
5-)OBEB-OKEK 
6-)Rasyonel Sayılar
7-)Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8-)Mutlak Değer
9-)Üslü İfadeler
10-)Köklü İfadeler
11-)Oran-Orantı
12-)Denklem Çözme
13-)Problemler
14-)Mantık
15-)Kümeler
16-)Bağıntı-Fonksiyon
17-)İşlem-Modüler Aritmetik
18-)Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS GEOMETRİ KONULARI
1-)Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2-)Üçgende Açı
3-)Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
4-)Üçgende Alan
5-)Üçgende Benzerlik
6-)Açıortay-Kenarortay
7-)Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8-)Çokgenler
9-)Çember-Daire
10-)Katı Cisimler
11-)Doğrunun Analiyiği
12-)Noktanın Analitiği
13-)Simetri-Döndürme

YGS FİZİK KONULARI
1-)Fiziğin Doğası
2-)Vektör-Kuvvet-Denge
3-)Basit Makineler
4-)Ağırlık Merkezi
5-)Doğrusal Hareket
6-)İş-enerji
7-)Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8-)Basınç
9-)Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10-)Katı ve Sıvılarda Genleşme
11-)Isı-Sıcaklık
12-)Elektrostatik
13-)Elektrik Akımı
14-)Manyetizma
15-)Işık Bilgisi
16-)Mercekler-Aynalar
17-)Ses-Uzay

YGS KİMYA KONULARI
1-)Kimyanın Gelişimi
2-)Bileşikler
3-)Kimyasal Değişimler
4-)Karışımlar
5-)Hayatımızdaki Kimya
6-)Madde ve Özellikleri
7-)Atomun Yapısı
8-)Periyodik Cetvel
9-)Kimyanın Temel Kanunları

YGS BİYOLOJİ KONULARI
1-)Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2-)Canlıların Ortak Özellikleri
3-)Canlıların Temel Bileşenleri
4-)Hücrenin Yapısı
5-)Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6-)Nükleik Asitler
7-)Protein Sentezi
8-)Enzimler
9-)Canlıların Sınıflandırılması
10-)Ekoloji
11-)Solunum-Fotosentez
12-)Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13-)Kalıtım-Evrim
14-)Bitkiler
15-)Vücudumuzdaki Sistemler
16-)Duyu Organları

YGS TÜRKÇE KONULARI
1-)Sözcükte Anlam
2-)Cümlede Anlam
3-)Paragraf
4-)Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
5-)Sözcüğün Yapısı
6-)Cümlenin Öğeleri
7-)Fiil Çatısı
8-)Cümle Çeşitleri
9-)Anlatım Bozuklukları
10-)Ses Bilgisi
11-)Yazım Kuralları
12-)Noktalama İşaretleri
13-)İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması

YGS TARİH KONULARI
GENEL TARİH
1-)Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2-)İlk Uygarlıklar
3-)İlk Türk Devletleri
4-)İslam Tarihi ve Uygarlığı
5-)Türk İslam Devletleri
6-)Türkiye (Anadolu) Tarihi
OSMANLI TARİHİ
7-)Beylikten Devlete (1300 - 1453)
8-)Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)
9-)Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10-)Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11-)En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
12-)Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13-)Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14-)Erzurum ve Sivas Kongreleri
15-)Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16-)Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17-)I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18-)Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19-)Lozan Antlaşması
20-)Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21-)Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22-)Atatürk Devrimleri
23-)Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24-)Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YGS COĞRAFYA KONULARI
1-)Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2-)Dünyanın Hareketleri
3-)Harita Bilgisi
4-)İklim Bilgisi
5-)İç ve Dış Kuvvetler
6-)Beşeri Coğrafya
7-)Ekonomik Faaliyet Türleri
LYS
Kod:
LYS MATEMATİK KONULARI
1-)Polinomlar 
2-)II. Dereceden Denklemler 
3-)II. Dereceden Eşitsizlikler 
4-)Parabol 
5-)Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık 
6-)Trigonometri 
7-)Logaritma 
8-)Karmaşık Sayılar 
9-)Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri) 
10-)Diziler ve Seriler 
11-)Özel Tanımlı Fonksiyonlar 
12-)Limit ve Süreklilik 
13-)Türev 
14-)İntegral 
15-)Lineer Cebir (Matris ve Determinant) 

LYS GEOMETRİ KONULARI 
1-)Doğruda Açılar 
2-)Üçgende Açılar 
3-)Açı Kenar Bağıntıları 
4-)Dik Üçgen 
5-)Açı ortay 
6-)Kenarortay 
7-)Açı ortay - Kenarortay 
8-)Özel Üçgenler 
9-)Üçgende Alan 
10-)Üçgende Benzerlik 
11-)Benzerlik Alan 
12-)Çokgenler - Dörtgenler 
13-)Paralelkenar - Eşkenar - Dörtgen 
14-)Dikdörtgen - Kare 
15-)Yamuk - Deltoid 
16-)Çemberde Açı 
17-)Çemberde Uzunluk 
18-)Dairede Alan 
19-)Doğrunun Analitik İncelenmesi 
20-)Uzay Geometri 
21-)Prizmalar 
22. Piramitler 
23-)Çemberin Analitik İncelenmesi 
24-)Vektörler 
25-)Koniklerin Analitik incelenmesi 
26-)Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 

LYS FİZİK KONULARI 
1-)Fiziğin Doğası 
2-)Birimler 
3-)Vektör ve Kuvvet 
4-)Moment -Denge 
5-)Ağırlık Merkezi 
6-)Basit Makinalar 
7-)Doğrusal Hareket 
8-)Dinamik 
9-)Enerji 
10-)Yeryüzünde Hareket 
11-)Düzgün Dairesel Hareket 
12-)Basit Harmonik Hareket 
13-)Keppler Yasaları 
14-)İtme -Momentum 
15-)Madde ve Özellikleri 
16-)Basınç 
17-)Sıvıların Kald›rma Kuvveti 
18-)Isı -Sıcaklık -Genleflme 
19-)Gölge 
20-)Düzlem Ayna 
21-)Küresel Aynalar 
22-)Renk 
23-)Kırılma 
24-)Mercekler 
25-)Aydınlanma 
26-)Yay Dalgaları 
27-)Su Dalgaları 
28-)Su Dalgalarında Girişim 
29-)Ses Dalgaları 
30-)Işık Teorileri 
31-)Işığın Tanecik Modeli 
32-)Elektrik Alan -Potansiyel fark 
33-)Paralel Yüklü Levhalar 
34-)Sığa -Kondansatör 
35-)Emk -Zıt Emk 
36-)Elektromagnetizma 
37-)Elektromagnetik İndüksiyon 
38-)Alternatif Akım 
39-)Transformatör 
40-)Modern Fizik 
41-)Astronomi 
42-)Elektromagnetik Dalgalar 
43-)Atom Fiziği 
44-)Nükleer Fizik 

LYS KİMYA KONULARI 
1-)Atomun Yapısı 
2-)Mol Kavramı 
3-)Periyodik Sistem 
4-)Elementler Kimyası 
5-)Oksitler 
6-)Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
7-)Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri 
8-)Gazlar 
9-)Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık 
10-)Çözeltiler 
11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji 
12-)Reaksiyon Hızı 
13-)Kimyasal Denge 
14-)Sulu Çözeltilerde Denge 
15-)Asitler ve Bazlar 
16-)Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik 
17-)Elektro Kimyasal piller 
18-)Elektroliz 
19-)Organik Kimyaya Giriş 
20-)Alkanlar 
21-)Alkenler 
22-)Alkinler 
23-)Alkoller ve Eterler 
24-)Aldehitler ve Ketonlar 
25-)Karboksilli asitler ve Esterler 
26-)Alifatik Amonyak Türevleri 
27-)Aromatik Bileşikler 
28-)Organik Reaksiyonlar 
29-)Çekirdek Kimyası 

LYS BİYOLOJİ KONULARI 
Bazı ayrıntılarda değişiklikler mevcut yeni kitaplarda göreceğiz. 
1-)Hücresel Solunum 
2-)Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde) 
3-)Hücre Bölünmesi ve Üreme 
4-)Bitkilerde Üreme ve Gelişme 
5-)Hayvanlarda Üreme ve Geliflme 
6-)Protein Sentezi 
7-)Kalıtım ve Biyoteknoloji 
8-)Evrim ve Davranış 
9-)Bitkisel Dokular ve Bitki Organları 
10-)Bitkilerde Taşıma 
11-)Bitkilerde Beslenme 
12-)Bitkilerde Büyüme 
13-)Hayvansal Dokular 
14-)Sinir Sistemi ve Duyu Organları 
15-)Endokrin Sistem 
16-)Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi 
17-)Hayvanlarda Sindirim Sistemi 
18-)Hayvanlarda Dolaşm Sistemi 
19-)Hayvanlarda Solunum Sistemi 
20-)Hayvanlarda Boşaltım Sistemi


Thyke isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Alt 04.04.12   #2 (permalink)
Üye
 
blackkiller - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 1.081
659 Mesajına 968 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 18
11 Mesajına 12 Kötüleme aldı.
Mentioned: 16 Post(s)
Points: 240.828
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 197 / 988
Güç: 851 / 12260
Deneyim: 55%
Standart

okumuyorum ben arkadaş ben bukadar konuyu bilsem zaten bu sınava girmeme ihtiyaç kalmaz

blackkiller isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Alt 04.04.12   #3 (permalink)
Intern Doktor
 
Lucifer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 2.929
784 Mesajına 1.807 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 401
159 Mesajına 210 Kötüleme aldı.
Mentioned: 171 Post(s)
Points: 2.095.628
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 95 / 956
Güç: 780 / 13206
Deneyim: 25%
Standart

Sınav günündeki kişisel iletinden sonra kim inanır sana hacı

Lucifer isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
+1
Alt 04.04.12   #4 (permalink)
Üye

Avatar Yok
Teşekkürler: 372
83 Mesajına 131 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 0
3 Mesajına 6 Kötüleme aldı.
Mentioned: 1 Post(s)
Points: -2.817.897
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 493
Güç: 168 / 4784
Deneyim: 75%
Standart

nerden buldun bunu hocam

GokhanTR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
2013, konuları, lys, soru, ygs


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sınavlarda Verilen Komik Cevaplar :D KuTikuLa Serbest Konular 58 05.04.14 23:49
Sınavlarda Verilen Komik Cevaplar 2.. KuTikuLa Serbest Konular 24 03.07.12 15:56
GencimTeam Hakkında Merak Edilen ve Sorulanlar criticaldamage Genel & Tartışma 50 25.03.12 17:48
Öss’De Çıkmış Soru Ve Cevaplar (1966-2011 Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik) Xola Serbest Konular 3 19.03.12 21:08
Ticket Örnekleri ve Ticket Nasıl Atılır ? Resimli Anlatım 2011 TheAuS Genel & Tartışma 7 24.02.12 09:35


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Review www.onlinehile.org on alexa.com