OnlineHile  

Go Back   OnlineHile » OnlineHile Cafe » Serbest Konular »Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
23.06.12 #1 (permalink)
cessase
Banned
TÜRKLER HAKKINDAKİ HADİSLER

verilmiş olabilir ama emrahsimsek in konusunu görünce paylaşma isteği duydum zira bugünlerde türbana düşman dini bütün insanlara saygısız ve sabırsız bir toplum mevcut içimizde ama bakın aslımız ne bizim,verilmiş ya da biliyor olabilirsiniz bu demek değil ki konu değersiz.

Söz konusu hadisi kudsinin muttasıl bir senedle rivayet ettiği metni şöyledir:

“Hz. Peygamber’den rivayet edildiğine göre; aziz ve celil olan Allah buyurur ki, benim bir ordum vardır, adını Türk koydum ve onları doğu ülkelerine yerleştirdim. Herhangi bir kavme öfkelendiğim zaman Türkleri onların başına musallat ederim.”

Kaşgari’nin Türklerle ilgili naklettiği bir diğer hadisin metni ise şudur:
“Hz. Peygamber kıyamet alametlerinin ve ahir zaman kargaşalıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkışlarını anlattıktan sonra demiştir ki, Türk dilini (mutlaka) öğreniniz. Zira mülk ve saltanat uzun zaman onların elinde kalacaktır.”

Amr b. Tağlib’in müstakil senedle Hz. Peygamberden rivayet ettiği hadisin metni şudur:
“Amr b. Tağlib’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber buyurmuştur ki; Kıyamet kopmasının şartlarından (biri de, sizlerin kıldan çarıklar giyen bir kavim olan (Türkler)le harbetmemizdir. Yine kıyamet kopmasının şartlarından bir (diğeri de) sizlerin yuvarlak yüzlü öyle ki, yüzleri (örs üstünde döğülmüş ve) üzeri derilerle kaplanmış (sağlam) kalkanlar gibi bir kavim (olan Türklerle) çarpışmanızdır.”

Buhari’nin Türklerle ilgili bir hadisi de yine muttasıl bir senedle büyük sahabe tarafından nakledilmiştir. Bu hadis de şudur;

“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Hz. Peygamber buyurmuştur ki; Sizler küçük çekik gözlü, kırmızı benizli, yatık burunlu, çehreleri sanki (örs üstünde döğülmüş ve ) üzeri derilerle kaplanmış (sağlam) kalkanlar gibi bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yine sizler, kıldan çarık (ve çoraplar) giyen bir kavimle (Türk) çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”

Büyük İmamın, Türklerin bedeni yapılarını açıklayan ve daha önce Buhari ve Müslim’de gördüğümüz hadislerin nerede ise bir tekrarından ibaret olan hadislerini bir fikir vermesi bakımından burada da kaydedeceğiz. Bunlardan birisi şudur;

“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber demiştir ki; Müslamanlar kıldan elbiseler giyen ve çehreleri (sanki örs üstünde döğülmüş ve ) üzeri derilerle kaplanmış kalkanlar gibi kuvvetli bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır..”(37)

Diğer hadis ise aynen şöyledir;
“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber buyurmuştu ki; Sizler deriden çarıklar giyen bir kavim (olan Türkler) le çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yine sizler, küçük gözle, yatık burunlu ve yüzleri sanki (örs üstünde döğülmüş ve) derilerle kaplanmış kalkanlar gibi (kuvvetli) bir kavim (olan Türkler) le çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”

Biz burada bu beş hadisten bir fikir vermek üzere sadece iki tanesini belitmek istiyoruz. Bu hadislerden biri aynen şöyledir;

“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber buyurmuştur ki, müslümanlar kıldan elbiseler giyen ve kıldan çoraplar çarıklarla yürüyen çehreleri (sanki örs üstünde döğülmüş ve) üzeri derilerle kaplanmış kalkanlar gibi kuvvetli bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”(35)

Bana benden önce hiç bir Peygambere verilmeyen 5 şey verilmiştir. ( bunlardan biride) benim bütün kırmızı ve siyah kavime Peygamber olarak gönderilmemdir ( Ebi Zer-Ğıfari )

Büyük çarpışmada (Malazgirt) harbinin o kan gövdeyi götürdüğü günlerde "kırmızı çehrelilere" ( TÜRKLERE ) müjdeler olsun! Allah"a yemin ederimki insanlar çatlasada patlasada Allah onları , hem bu dünya , hemde öbür dünyada kesinlikle mükafatlandırılacaklardır ( Tubeyin kab)

şanı yüce olan Allah şüphesiz bana (ümmetime kırmızı çehreliler sayesinde ) İranı ve Bizansı ele geçirmeyi vaad etti. Bundanda öte ; onların karılarını , çocuklarını , kölelerini , ve bütün hazinelerini bana peşkeş çekti. Zira bana kırmızı çehrelileri (TÜRKLERİ) yardımcı kılmakla beni çok güçlendirdi. (Raşid b. sa)

Sizler deriden çizmeler giyen bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. O kadarki sizler küçük gözlü kırmızı çehreli yassı burunlu yüzleri sanki örs üstünde döğülmüş ve üzeri derilerle kılıflı kalkanlar gibi sağlam (bir kavim olan) TÜRKLERLE çarpışırsınız ( Ey Ebu Hüreyre! ) insanların ( Allah katında ) en hayırlılarının , bu dine girmeden önceki devirlerde bu dinden en fazla yüz çeviren kimseler olduğunu görürsün. Oysa insanlar tıpkı ( has) madenler gibidir. cahiliye devrinde hayırlı olan kavimler İslam dinine girdikten sonrada bu dinin (en) hayırlıları olurlar. Sizden birinizin üzerine öyle bir zaman gelecekki ; bu kişi için beni görme isteği ; onun aile ferdleri ve mallarının bir misli daha o kimsenin kendine verilmesinden daha sevimli olacaktır. ( TÜRKLERDEN öyle insanlar geleceklerdirki onların Peygamberi sevme ve ona kavuşma sevgisinin önüne mal , mülk ve aile ferdleri de dahil hiç bir şey geçmeyecektir) (ebu hüreyre)

"Ey Ali ! sizler beni asfar ( rumlarla) çarpışacaksınız. Oysa sizden sonra onlarla asıl çarpışacak ( bir millet ) "İSLAMIN YÜZ AKLARI" uluları gelir. Onlar öyle kimselerdirki Allah yolunda cihad etmekten ; ne bir kınayanın kınamasından ve nede onlarn dedikodusundan aska çekinmezler" ( ibn Kesir )

Benim onlarla veya onlardan baıları ile birlikte olmam , sizlerle yada sizlerden bazıları ile birlikte olmamdan daha güvencelidir ( Nasıf, et-Tac fi Ehadis er-Rasul)

Türkler size dokunmadıkça sakın sizde TÜRKLERE dokunmayınız. Çünkü , Allah"ın ümmetine vermiş olduğu bu mülk ve saltanat nimetini ilk defa bu Kantura Oğulları onların elinden çekip alacaklardır" ( et- Taberani)

yakın bir gelecekte kantura oğulları ırak ahalisini ıraktan çıkaracaklardor. Sanki ben bunu gözlerimle görür gibiyim. Onlar kısık gözlü , yassı burunlu , değirmi yüzlü insanlardır (ebul-Kemal)

Sakın habeşiler size dokunmadıkça sizde onlara dokunmayınız (Türkler de böyledir). Hele TÜRKLER size ilişmedikçe sakın sizde TÜRKLERE ilişmeyiniz (onlara saldırmayınız) ( en-Neseş)

TÜRKLER size dokunmadıkça sizde TÜRKLERE dokunmayınız. Zira onlar çok sert ve haşin tabiatlı insanlardır (el-Cüveyni)

müslümanlar ; yüzleri örs üstünde döğülmüş ve derilerle kılıflı kalkanlar gibi (sağlam) bir kavim olan TÜRKLERLE çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Onlar yünden yapılmış elbiseler giyerler ve yünden yapılmış çarıklarla yürürler.(Sahih-u Müslim)

Allah bu ümmete mevalilerden bir ordu gönderecektir. onlar ata binmede Araplardan çok üstün silah kullanmada onlardan çok daha mahirdir. İşte Allah bu dini onlarla yeniden ihya edecektir!

çok yakın bir gelecekte Allah (C.C) ellerinizi (yurt ve yuvalarınızı) bazı yabancılar (TÜRKLER)’le dolduracaktır. Onlar aslanlar gibi cesurdurlar. Harblerde düşmandan yüzgeri edip kaçmazlar. İşte bunlar ; daha önce sizin harbettiğiniz kavimlerle harbedecekler ve sizin ganimetlerinizide onlar yiyeceklerdir. (harblerde aldığınız ganimetler bundan böyle onların eline geçecektir) ( et-Taberani)

İstanbul ; onun böbreği ele geçirilinceye kadar feth olunmayacaktır. ya böbreği neresidir diye sorulduğunda o, AMURİYE demiştir ( el-Fiten)

İstanbuldan önce ve İstabnbul ise ROMADAN önce mutlaka fethedilecektir (el- fiten)

Ülkeleri ( düşmana karşı) koruma gücü on kısma ayrıldı : Bunun dokuzu TÜRKLERE ve biri diğer milletlere verildi. Yine böyle, cimrilikte on kısma ayrıldı ; bunun dokuzu iranlılara vbiride diğer milletlere , cömertlikte on kısma ayrıldı ; dokuzu ehli Sudana biride diğer insanlara , haya da on kısma ayrıldı ; dokuzu kadınlara , biride diğer insanlara , hased ( nifak ) de on kısma ayrıldı ; dokuzu araplara biri diğer milletlere , kibirde n kısma ayrıldı ; dokuzu rumlara biri diğer milletlere verildi ( et- Taberi)

ben onların isimlerini , babalarının isimlerini , hatta (harb meydanlarında) binmiş oldukları atların renklerini dahi pekala biliyorum. onlar, o dehşetli günlerde yer yüzünün en hayırlı süvarileri (yani akıncıları) dır

siyah sancaklılar gelinceye kadar harbler kendi aranızda olacaktır. Daha sonra (hazar) Türkleri baş kaldıracak ve sizler onlarla çarpıacaksınız. bundan sonra bineklerinizin sırtındaki eyerler henüz kurumadan Mağrip halkı isyan edecektir. ( el-fiten)

Mümmetimden bir kavim hindistana gaza ederler ve oraların fethini Allah onlara nasib eder. o kadar ki hind hükümdarları boyunları demir zincirlerle bağlı (esir) olarak gelirler . İşte Allah onların günahlarını bütünüyle affedecektir ( el-fiten)

Mümmetmden iki askeri birlik vardırki Allah onları cehennem ateşinden mutlaka koruyacaktır. Bu birliklerden biri hindistana gaza eder ve diğeri ise HZ İSA( a.s) ile birlikte olur ( ve ona yardım eder) (et-tac fi ehadis er-rasul)

Allahın ordusu idi. onları Cenab-ı Hak doğu cihetine yerleştirmişti. adını bizzat kendisi TÜRK olarak koymuştu. herhangi bir kavme öfkelendiği zaman , onlardan bu TÜRK olrdusu ile intikam alırdı( el-kaşgari nin bir sözümü yoksa hadismi tam emin değilim)

Yüce Allah"ın HZ ADEM"i yarattığından bu güne kadar , şu sema gölgesinin altında katledilmek suretiyle öldürülenlerin en hayırlıları şunlardır: bunlardan birincisi Habildir. onun kardeşi Kabi melun öldürmüştür... Daha Rumların kanlı harblerinde öldürülenlerdir. bular bedir harbinde öldürülen ( mümin) ler gibidir. Daha (moğol ) Türklerinin öldürdükleridir. bunlar Uhud harbinde ölen (müslüman) lar gibidir ( el- fiten)

ben bu kan gövdeyi götüren harblere hele bir ulaşabilsem, ondan önceki (harbler) bana hiç gelir ve ondan sonra olacaklara aldırış bile etmem. Zira o kan gövdeyi götüren harb en büyük harbdir ve DECCALİN harbinden daha büyüktür. Zira deccalin ordusu bir milletten oluşur . bu harbi yapanların ordusu ise birçok milletten oluşur( konusu geçen harb malazgirt savaşıdır ve karşı tarafta 12 kralın toplam 80 sancak altında 12şer bin askeri vardır ki bu 960 bin düşman eder TÜRK ordusu ise 25bin kişidir yani aradaki fark 38.4 kattır hadis el fiten den alınmıştır)

Rumlar A"mak (antakya) ve mercidabık"a inmeden önce kıyamet kopmayacaktır. İşte bu sıralarda , onların karşısına şehirdeki bir ordu dikilir ki, bunlar yer yüzünün en hayırlılarıdır. Her iki ordu harbetmek üzere yerlerini aldıklarında Rumlar ;
"bizimle (Araplar, yani) bizim karılarımızı ve çocuklarımızı esir alanlarla aramızdan çekilinki viz onlarla çarpışalım. Müslüman (askerler) bunu kabul etmezler ve şöyle derler ;
"Sizinle (bu) kardeşlerimizin arasından Allah"a and olsunki asla çekilmeyeceğiz.
bu sırada harbde başlamış olur. Müslümanların üçte birisi (harbetmeden) mağlup olur. Allah onların hiçbir zaman tevbelerini kabul etmesin. Bu arada müslümanların üçte biride öldürülür, bunlar Allah katında en yüce şehitlerdir. Askerlerin geri kalan üçte biri Rumları yener ve fetihlerine devam ederler, ayrıca bir fitneye de düşmezler. İşte İstanbulu da bunlar (TÜRKLER) fethedecektir. (ebu hüreyere)

Allah katında en ulu şehid şüphesizki denizlerde yapılan harblerde şehit olanlardır. Sonra ise Antakya ve civar kasabalarında (Rumlara karşı) şehit olanlar, daha sonra ise Deccal"a karşı şehit olanlardır ( Abdullah b. amr b. el-Astan)

Kan gövdeyi götüren asıl o büyük harpler başladığında , Şamdan bir ordu çıkar. İşte bunlar Allahın gelmiş geçmiş en hayırlı kullarıdır ( sözü edilen ordu halifenin TÜRKlerden oluşan ordusudur.) (el fiten)

Utbe b. Nafi"den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir ; Bir gazada AllahIN ELÇİSİ (S.A.S ) ile beraberdik. Hz. PEYGAMBERe batı tarafından ve üzerlerinde yün elbiseler bulunan bir kavim geldi. Onlar kendisine bir tepenin yanında kavuşmuşlardı. Onlar ayakta , Hz. PEYGAMBER ise oturuyordu. İçimden bir ses bana dediki ; " Şunların yanına git de onlarla PEYGAMBERİN arasında dur! Ona bir baskın yapmasınlar!" Sonra (kendi kendime) onlarla bir sır konuşur, dedim ve yanlarına vararak onlarla Hz. PEYGAMBER"in arasında durdum (ve o konuşmalardan ) dört kelime belledim, bunları elimle de sayarım, (Hz. PEYGAMBER onlara şöyle diyordu) ;
Sizler ( araplar ) Arap yarımadasına gaza edeceksiniz. Allah onu size fethedecektir. Sonra İran"a gaza edeceksiniz. Allah orasını da size fethedecektir. Sonra sizler ( Osmanlı Türkleri ) bizansla gaza edeceksiniz. Allah ırasubu sşze fethedecektir. Sonra yinesiz ( Osmanlı Türkleri ) Deccala gaza edeceksiniz. Allah onuda fethedecektir." Bunun ğzerşbe Nafş " ya Cabir! Biz Bizans ( toprakları ) fethedilmedikçe Deccalın çıkacağını zannetmiyoruz dedi"

Amir b. Avr"ın rivayet ettiğine göre ; Hz. PEYGAMBER (S.A.S) şöyle buyurmuşlardır : "Sizler (rumlarla olan) en uzak sınır boylarında (mesela) Bevla da düşmana karşı nöbet tutmadıkça kıyamet kopmayacaktır" ; Ondan sonra Hz. PEYGAMBER
- "Ey Ali! Ey Ali! Ey Ali!" diye seslendi. Hz. Ali,
- "Anam babam sana feda olsun Ey AllahIN ELÇİSİ (buyurunuz)" dedi . Bundan sonra Hz. PEYGAMBER şöyle buyurdu ;

"Sizler Rumlarla mutlaka çarpışırsınız! Ne varki sizden sonra " İslamın yüz akı" bir ordu ( OSMANLI ) gelir ve Rumlarla, asıl onlar çarpışır. Onlar öyle kimselerdirki ; Allah yolunda olmaktan ve bir kınayanın kınaması ve nede dedikodusundanhiç korkmazlar. İşte onlar tesbih ve tekbir sesleri ile İstanbulu fethederler. Ordanda daha önce hiç bir yerden alamadıkları miktarda öyle çok ganimetler elde ederler. Onlar bu ganimetleri aralarında kalkanları ölçek yaparak taksim ederler.

Kostantiniyye (İstanbul) mutlaka fetholunacaktır Onu fetheden kumandan ne ulu kumandan , onun askerleri ise ah ne iyi askerlerdir.

İstanbulu ; Allahın evliyaları ( dostları ) olan kavimlere Allah nasip edecektir. Artık Allah onlara bir daha ölüm , hastalık , bela ve musibet yüzü göstermeyecektir. ( el-Fiten )

İstanbulu fetheden zatın adı da benimki gibi Muhammed olacaktır ( el-Fiten ) ( Mehmet ismi Muhammed isminin Türkçe yazılışıdır )

Nefsim elinde olan Allah"a yemin ederinki ; yılanın sıkışıp hücresine girdiği gibi , imanda sıkışacak ve sonunda şu iki mescide ( mekke ve Medineye ) çekilecektir... Bu sırada AHHALta öfkelenir, kılıncıyla onlara darbe ve mızrağı ile onlara hucum eder. ( Abdullah b. amra ; "Ey Abdullah Allahın kılıncı ve mızrağından maksat nedir? diye soruldu o da : émümin kullarunun kılıncı ve oku olmalıdır!" dedi). Artık bundan sonra Rumların hepsi helak olur. Sonra bu (TÜRKLER) Rum ülkelerine alırlar, onların bütün kalelerini ve şehirlerini tekbir ve tehlil sesleri ile ele geçirirler. En sonunda Heraklenin şehrine (İSTANBUL) gelirler ve Halici karşılarında (bir çarşaf gibi ) yayılmış olarak bulurlar. Daha sonra orayı (istanbulu) tekbir ve tehlil getirerek gth ederler. Onlar kükreyen tekbir sesleriyle öyle hucum ederlerki, surların bir tarafı düşer, sonra bir kere daha (ufukları dolduran ) tekbir sesleri ile hucum ederler bu defa surların diğer kısmı düşer. Ne varki surların denize bakan (haliç) kısmı düşmez. Bundan sonra onlar ROMAya yürürler ve orasınıda tekbir sesleri ile elegeçirirler. İstanbuldan öyle çok ganimet alırlarki onlar o gün ganimetleri (altınları) sayarak değil, ölçek , ölçek taksim ederler" (el-Fiten)

"Allah müminlerin (ordusu)na İstanbul ve Romayı tesbih ve tekbir sesleri ile fethini nasin etmedikçe kıyamet kopmayacaktır ( Amr. b Avf)

"Mülk ve bir diğer ifadeye göre hilafet, taki kırmızı benizli , sanki yüzleri örs üstünde döğülmüş , derilerle kılıflı , sağlam kişiler olan (TÜRKLER ) bu ululukta (hilafette) onlara üstünlük sağlayıncaya kadar , mutlaka benim torunlarımın elinde olacaktır. (Bundan sonra hilafet artık TÜRKlere geçmiş olur) (el-Hamevi)

"TÜRK dilini mutlaka öğreniniz. Zira mülk ve saltanat uzun süre onların ellerinde olacaktır" ( el-Kaşgari ,Divan-ı Luğat et-Türk )

"Ümmetimin emirliğine (yani hilafete) en sonunda Kantura Oğulları (TÜRKLER) sahip olacaklardır."
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #1 (permalink)
Banned

Avatar Yok
Teşekkürler: 2.194
988 Mesajına 2.054 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 23
10 Mesajına 14 Kötüleme aldı.
Mentioned: 45 Post(s)
Points: 5.640.141
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 109 / 1094
Güç: 1115 / 22127
Deneyim: 78%

Standart Türklerle ilgili hadisler.

---||---
TÜRKLER HAKKINDAKİ HADİSLER

verilmiş olabilir ama emrahsimsek in konusunu görünce paylaşma isteği duydum zira bugünlerde türbana düşman dini bütün insanlara saygısız ve sabırsız bir toplum mevcut içimizde ama bakın aslımız ne bizim,verilmiş ya da biliyor olabilirsiniz bu demek değil ki konu değersiz.

Söz konusu hadisi kudsinin muttasıl bir senedle rivayet ettiği metni şöyledir:

“Hz. Peygamber’den rivayet edildiğine göre; aziz ve celil olan Allah buyurur ki, benim bir ordum vardır, adını Türk koydum ve onları doğu ülkelerine yerleştirdim. Herhangi bir kavme öfkelendiğim zaman Türkleri onların başına musallat ederim.”

Kaşgari’nin Türklerle ilgili naklettiği bir diğer hadisin metni ise şudur:
“Hz. Peygamber kıyamet alametlerinin ve ahir zaman kargaşalıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkışlarını anlattıktan sonra demiştir ki, Türk dilini (mutlaka) öğreniniz. Zira mülk ve saltanat uzun zaman onların elinde kalacaktır.”

Amr b. Tağlib’in müstakil senedle Hz. Peygamberden rivayet ettiği hadisin metni şudur:
“Amr b. Tağlib’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber buyurmuştur ki; Kıyamet kopmasının şartlarından (biri de, sizlerin kıldan çarıklar giyen bir kavim olan (Türkler)le harbetmemizdir. Yine kıyamet kopmasının şartlarından bir (diğeri de) sizlerin yuvarlak yüzlü öyle ki, yüzleri (örs üstünde döğülmüş ve) üzeri derilerle kaplanmış (sağlam) kalkanlar gibi bir kavim (olan Türklerle) çarpışmanızdır.”

Buhari’nin Türklerle ilgili bir hadisi de yine muttasıl bir senedle büyük sahabe tarafından nakledilmiştir. Bu hadis de şudur;

“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Hz. Peygamber buyurmuştur ki; Sizler küçük çekik gözlü, kırmızı benizli, yatık burunlu, çehreleri sanki (örs üstünde döğülmüş ve ) üzeri derilerle kaplanmış (sağlam) kalkanlar gibi bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yine sizler, kıldan çarık (ve çoraplar) giyen bir kavimle (Türk) çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”

Büyük İmamın, Türklerin bedeni yapılarını açıklayan ve daha önce Buhari ve Müslim’de gördüğümüz hadislerin nerede ise bir tekrarından ibaret olan hadislerini bir fikir vermesi bakımından burada da kaydedeceğiz. Bunlardan birisi şudur;

“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber demiştir ki; Müslamanlar kıldan elbiseler giyen ve çehreleri (sanki örs üstünde döğülmüş ve ) üzeri derilerle kaplanmış kalkanlar gibi kuvvetli bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır..”(37)

Diğer hadis ise aynen şöyledir;
“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber buyurmuştu ki; Sizler deriden çarıklar giyen bir kavim (olan Türkler) le çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yine sizler, küçük gözle, yatık burunlu ve yüzleri sanki (örs üstünde döğülmüş ve) derilerle kaplanmış kalkanlar gibi (kuvvetli) bir kavim (olan Türkler) le çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”

Biz burada bu beş hadisten bir fikir vermek üzere sadece iki tanesini belitmek istiyoruz. Bu hadislerden biri aynen şöyledir;

“Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber buyurmuştur ki, müslümanlar kıldan elbiseler giyen ve kıldan çoraplar çarıklarla yürüyen çehreleri (sanki örs üstünde döğülmüş ve) üzeri derilerle kaplanmış kalkanlar gibi kuvvetli bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”(35)

Bana benden önce hiç bir Peygambere verilmeyen 5 şey verilmiştir. ( bunlardan biride) benim bütün kırmızı ve siyah kavime Peygamber olarak gönderilmemdir ( Ebi Zer-Ğıfari )

Büyük çarpışmada (Malazgirt) harbinin o kan gövdeyi götürdüğü günlerde "kırmızı çehrelilere" ( TÜRKLERE ) müjdeler olsun! Allah"a yemin ederimki insanlar çatlasada patlasada Allah onları , hem bu dünya , hemde öbür dünyada kesinlikle mükafatlandırılacaklardır ( Tubeyin kab)

şanı yüce olan Allah şüphesiz bana (ümmetime kırmızı çehreliler sayesinde ) İranı ve Bizansı ele geçirmeyi vaad etti. Bundanda öte ; onların karılarını , çocuklarını , kölelerini , ve bütün hazinelerini bana peşkeş çekti. Zira bana kırmızı çehrelileri (TÜRKLERİ) yardımcı kılmakla beni çok güçlendirdi. (Raşid b. sa)

Sizler deriden çizmeler giyen bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. O kadarki sizler küçük gözlü kırmızı çehreli yassı burunlu yüzleri sanki örs üstünde döğülmüş ve üzeri derilerle kılıflı kalkanlar gibi sağlam (bir kavim olan) TÜRKLERLE çarpışırsınız ( Ey Ebu Hüreyre! ) insanların ( Allah katında ) en hayırlılarının , bu dine girmeden önceki devirlerde bu dinden en fazla yüz çeviren kimseler olduğunu görürsün. Oysa insanlar tıpkı ( has) madenler gibidir. cahiliye devrinde hayırlı olan kavimler İslam dinine girdikten sonrada bu dinin (en) hayırlıları olurlar. Sizden birinizin üzerine öyle bir zaman gelecekki ; bu kişi için beni görme isteği ; onun aile ferdleri ve mallarının bir misli daha o kimsenin kendine verilmesinden daha sevimli olacaktır. ( TÜRKLERDEN öyle insanlar geleceklerdirki onların Peygamberi sevme ve ona kavuşma sevgisinin önüne mal , mülk ve aile ferdleri de dahil hiç bir şey geçmeyecektir) (ebu hüreyre)

"Ey Ali ! sizler beni asfar ( rumlarla) çarpışacaksınız. Oysa sizden sonra onlarla asıl çarpışacak ( bir millet ) "İSLAMIN YÜZ AKLARI" uluları gelir. Onlar öyle kimselerdirki Allah yolunda cihad etmekten ; ne bir kınayanın kınamasından ve nede onlarn dedikodusundan aska çekinmezler" ( ibn Kesir )

Benim onlarla veya onlardan baıları ile birlikte olmam , sizlerle yada sizlerden bazıları ile birlikte olmamdan daha güvencelidir ( Nasıf, et-Tac fi Ehadis er-Rasul)

Türkler size dokunmadıkça sakın sizde TÜRKLERE dokunmayınız. Çünkü , Allah"ın ümmetine vermiş olduğu bu mülk ve saltanat nimetini ilk defa bu Kantura Oğulları onların elinden çekip alacaklardır" ( et- Taberani)

yakın bir gelecekte kantura oğulları ırak ahalisini ıraktan çıkaracaklardor. Sanki ben bunu gözlerimle görür gibiyim. Onlar kısık gözlü , yassı burunlu , değirmi yüzlü insanlardır (ebul-Kemal)

Sakın habeşiler size dokunmadıkça sizde onlara dokunmayınız (Türkler de böyledir). Hele TÜRKLER size ilişmedikçe sakın sizde TÜRKLERE ilişmeyiniz (onlara saldırmayınız) ( en-Neseş)

TÜRKLER size dokunmadıkça sizde TÜRKLERE dokunmayınız. Zira onlar çok sert ve haşin tabiatlı insanlardır (el-Cüveyni)

müslümanlar ; yüzleri örs üstünde döğülmüş ve derilerle kılıflı kalkanlar gibi (sağlam) bir kavim olan TÜRKLERLE çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Onlar yünden yapılmış elbiseler giyerler ve yünden yapılmış çarıklarla yürürler.(Sahih-u Müslim)

Allah bu ümmete mevalilerden bir ordu gönderecektir. onlar ata binmede Araplardan çok üstün silah kullanmada onlardan çok daha mahirdir. İşte Allah bu dini onlarla yeniden ihya edecektir!

çok yakın bir gelecekte Allah (C.C) ellerinizi (yurt ve yuvalarınızı) bazı yabancılar (TÜRKLER)’le dolduracaktır. Onlar aslanlar gibi cesurdurlar. Harblerde düşmandan yüzgeri edip kaçmazlar. İşte bunlar ; daha önce sizin harbettiğiniz kavimlerle harbedecekler ve sizin ganimetlerinizide onlar yiyeceklerdir. (harblerde aldığınız ganimetler bundan böyle onların eline geçecektir) ( et-Taberani)

İstanbul ; onun böbreği ele geçirilinceye kadar feth olunmayacaktır. ya böbreği neresidir diye sorulduğunda o, AMURİYE demiştir ( el-Fiten)

İstanbuldan önce ve İstabnbul ise ROMADAN önce mutlaka fethedilecektir (el- fiten)

Ülkeleri ( düşmana karşı) koruma gücü on kısma ayrıldı : Bunun dokuzu TÜRKLERE ve biri diğer milletlere verildi. Yine böyle, cimrilikte on kısma ayrıldı ; bunun dokuzu iranlılara vbiride diğer milletlere , cömertlikte on kısma ayrıldı ; dokuzu ehli Sudana biride diğer insanlara , haya da on kısma ayrıldı ; dokuzu kadınlara , biride diğer insanlara , hased ( nifak ) de on kısma ayrıldı ; dokuzu araplara biri diğer milletlere , kibirde n kısma ayrıldı ; dokuzu rumlara biri diğer milletlere verildi ( et- Taberi)

ben onların isimlerini , babalarının isimlerini , hatta (harb meydanlarında) binmiş oldukları atların renklerini dahi pekala biliyorum. onlar, o dehşetli günlerde yer yüzünün en hayırlı süvarileri (yani akıncıları) dır

siyah sancaklılar gelinceye kadar harbler kendi aranızda olacaktır. Daha sonra (hazar) Türkleri baş kaldıracak ve sizler onlarla çarpıacaksınız. bundan sonra bineklerinizin sırtındaki eyerler henüz kurumadan Mağrip halkı isyan edecektir. ( el-fiten)

Mümmetimden bir kavim hindistana gaza ederler ve oraların fethini Allah onlara nasib eder. o kadar ki hind hükümdarları boyunları demir zincirlerle bağlı (esir) olarak gelirler . İşte Allah onların günahlarını bütünüyle affedecektir ( el-fiten)

Mümmetmden iki askeri birlik vardırki Allah onları cehennem ateşinden mutlaka koruyacaktır. Bu birliklerden biri hindistana gaza eder ve diğeri ise HZ İSA( a.s) ile birlikte olur ( ve ona yardım eder) (et-tac fi ehadis er-rasul)

Allahın ordusu idi. onları Cenab-ı Hak doğu cihetine yerleştirmişti. adını bizzat kendisi TÜRK olarak koymuştu. herhangi bir kavme öfkelendiği zaman , onlardan bu TÜRK olrdusu ile intikam alırdı( el-kaşgari nin bir sözümü yoksa hadismi tam emin değilim)

Yüce Allah"ın HZ ADEM"i yarattığından bu güne kadar , şu sema gölgesinin altında katledilmek suretiyle öldürülenlerin en hayırlıları şunlardır: bunlardan birincisi Habildir. onun kardeşi Kabi melun öldürmüştür... Daha Rumların kanlı harblerinde öldürülenlerdir. bular bedir harbinde öldürülen ( mümin) ler gibidir. Daha (moğol ) Türklerinin öldürdükleridir. bunlar Uhud harbinde ölen (müslüman) lar gibidir ( el- fiten)

ben bu kan gövdeyi götüren harblere hele bir ulaşabilsem, ondan önceki (harbler) bana hiç gelir ve ondan sonra olacaklara aldırış bile etmem. Zira o kan gövdeyi götüren harb en büyük harbdir ve DECCALİN harbinden daha büyüktür. Zira deccalin ordusu bir milletten oluşur . bu harbi yapanların ordusu ise birçok milletten oluşur( konusu geçen harb malazgirt savaşıdır ve karşı tarafta 12 kralın toplam 80 sancak altında 12şer bin askeri vardır ki bu 960 bin düşman eder TÜRK ordusu ise 25bin kişidir yani aradaki fark 38.4 kattır hadis el fiten den alınmıştır)

Rumlar A"mak (antakya) ve mercidabık"a inmeden önce kıyamet kopmayacaktır. İşte bu sıralarda , onların karşısına şehirdeki bir ordu dikilir ki, bunlar yer yüzünün en hayırlılarıdır. Her iki ordu harbetmek üzere yerlerini aldıklarında Rumlar ;
"bizimle (Araplar, yani) bizim karılarımızı ve çocuklarımızı esir alanlarla aramızdan çekilinki viz onlarla çarpışalım. Müslüman (askerler) bunu kabul etmezler ve şöyle derler ;
"Sizinle (bu) kardeşlerimizin arasından Allah"a and olsunki asla çekilmeyeceğiz.
bu sırada harbde başlamış olur. Müslümanların üçte birisi (harbetmeden) mağlup olur. Allah onların hiçbir zaman tevbelerini kabul etmesin. Bu arada müslümanların üçte biride öldürülür, bunlar Allah katında en yüce şehitlerdir. Askerlerin geri kalan üçte biri Rumları yener ve fetihlerine devam ederler, ayrıca bir fitneye de düşmezler. İşte İstanbulu da bunlar (TÜRKLER) fethedecektir. (ebu hüreyere)

Allah katında en ulu şehid şüphesizki denizlerde yapılan harblerde şehit olanlardır. Sonra ise Antakya ve civar kasabalarında (Rumlara karşı) şehit olanlar, daha sonra ise Deccal"a karşı şehit olanlardır ( Abdullah b. amr b. el-Astan)

Kan gövdeyi götüren asıl o büyük harpler başladığında , Şamdan bir ordu çıkar. İşte bunlar Allahın gelmiş geçmiş en hayırlı kullarıdır ( sözü edilen ordu halifenin TÜRKlerden oluşan ordusudur.) (el fiten)

Utbe b. Nafi"den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir ; Bir gazada AllahIN ELÇİSİ (S.A.S ) ile beraberdik. Hz. PEYGAMBERe batı tarafından ve üzerlerinde yün elbiseler bulunan bir kavim geldi. Onlar kendisine bir tepenin yanında kavuşmuşlardı. Onlar ayakta , Hz. PEYGAMBER ise oturuyordu. İçimden bir ses bana dediki ; " Şunların yanına git de onlarla PEYGAMBERİN arasında dur! Ona bir baskın yapmasınlar!" Sonra (kendi kendime) onlarla bir sır konuşur, dedim ve yanlarına vararak onlarla Hz. PEYGAMBER"in arasında durdum (ve o konuşmalardan ) dört kelime belledim, bunları elimle de sayarım, (Hz. PEYGAMBER onlara şöyle diyordu) ;
Sizler ( araplar ) Arap yarımadasına gaza edeceksiniz. Allah onu size fethedecektir. Sonra İran"a gaza edeceksiniz. Allah orasını da size fethedecektir. Sonra sizler ( Osmanlı Türkleri ) bizansla gaza edeceksiniz. Allah ırasubu sşze fethedecektir. Sonra yinesiz ( Osmanlı Türkleri ) Deccala gaza edeceksiniz. Allah onuda fethedecektir." Bunun ğzerşbe Nafş " ya Cabir! Biz Bizans ( toprakları ) fethedilmedikçe Deccalın çıkacağını zannetmiyoruz dedi"

Amir b. Avr"ın rivayet ettiğine göre ; Hz. PEYGAMBER (S.A.S) şöyle buyurmuşlardır : "Sizler (rumlarla olan) en uzak sınır boylarında (mesela) Bevla da düşmana karşı nöbet tutmadıkça kıyamet kopmayacaktır" ; Ondan sonra Hz. PEYGAMBER
- "Ey Ali! Ey Ali! Ey Ali!" diye seslendi. Hz. Ali,
- "Anam babam sana feda olsun Ey AllahIN ELÇİSİ (buyurunuz)" dedi . Bundan sonra Hz. PEYGAMBER şöyle buyurdu ;

"Sizler Rumlarla mutlaka çarpışırsınız! Ne varki sizden sonra " İslamın yüz akı" bir ordu ( OSMANLI ) gelir ve Rumlarla, asıl onlar çarpışır. Onlar öyle kimselerdirki ; Allah yolunda olmaktan ve bir kınayanın kınaması ve nede dedikodusundanhiç korkmazlar. İşte onlar tesbih ve tekbir sesleri ile İstanbulu fethederler. Ordanda daha önce hiç bir yerden alamadıkları miktarda öyle çok ganimetler elde ederler. Onlar bu ganimetleri aralarında kalkanları ölçek yaparak taksim ederler.

Kostantiniyye (İstanbul) mutlaka fetholunacaktır Onu fetheden kumandan ne ulu kumandan , onun askerleri ise ah ne iyi askerlerdir.

İstanbulu ; Allahın evliyaları ( dostları ) olan kavimlere Allah nasip edecektir. Artık Allah onlara bir daha ölüm , hastalık , bela ve musibet yüzü göstermeyecektir. ( el-Fiten )

İstanbulu fetheden zatın adı da benimki gibi Muhammed olacaktır ( el-Fiten ) ( Mehmet ismi Muhammed isminin Türkçe yazılışıdır )

Nefsim elinde olan Allah"a yemin ederinki ; yılanın sıkışıp hücresine girdiği gibi , imanda sıkışacak ve sonunda şu iki mescide ( mekke ve Medineye ) çekilecektir... Bu sırada AHHALta öfkelenir, kılıncıyla onlara darbe ve mızrağı ile onlara hucum eder. ( Abdullah b. amra ; "Ey Abdullah Allahın kılıncı ve mızrağından maksat nedir? diye soruldu o da : émümin kullarunun kılıncı ve oku olmalıdır!" dedi). Artık bundan sonra Rumların hepsi helak olur. Sonra bu (TÜRKLER) Rum ülkelerine alırlar, onların bütün kalelerini ve şehirlerini tekbir ve tehlil sesleri ile ele geçirirler. En sonunda Heraklenin şehrine (İSTANBUL) gelirler ve Halici karşılarında (bir çarşaf gibi ) yayılmış olarak bulurlar. Daha sonra orayı (istanbulu) tekbir ve tehlil getirerek gth ederler. Onlar kükreyen tekbir sesleriyle öyle hucum ederlerki, surların bir tarafı düşer, sonra bir kere daha (ufukları dolduran ) tekbir sesleri ile hucum ederler bu defa surların diğer kısmı düşer. Ne varki surların denize bakan (haliç) kısmı düşmez. Bundan sonra onlar ROMAya yürürler ve orasınıda tekbir sesleri ile elegeçirirler. İstanbuldan öyle çok ganimet alırlarki onlar o gün ganimetleri (altınları) sayarak değil, ölçek , ölçek taksim ederler" (el-Fiten)

"Allah müminlerin (ordusu)na İstanbul ve Romayı tesbih ve tekbir sesleri ile fethini nasin etmedikçe kıyamet kopmayacaktır ( Amr. b Avf)

"Mülk ve bir diğer ifadeye göre hilafet, taki kırmızı benizli , sanki yüzleri örs üstünde döğülmüş , derilerle kılıflı , sağlam kişiler olan (TÜRKLER ) bu ululukta (hilafette) onlara üstünlük sağlayıncaya kadar , mutlaka benim torunlarımın elinde olacaktır. (Bundan sonra hilafet artık TÜRKlere geçmiş olur) (el-Hamevi)

"TÜRK dilini mutlaka öğreniniz. Zira mülk ve saltanat uzun süre onların ellerinde olacaktır" ( el-Kaşgari ,Divan-ı Luğat et-Türk )

"Ümmetimin emirliğine (yani hilafete) en sonunda Kantura Oğulları (TÜRKLER) sahip olacaklardır."

Reklam Alani
cessase isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+8
Sponsored Links


tipobet 365Tl Hoşgeldin Bonusu - sportotobet 300Tl Hoşgeldin Bonusu - betist üye olan herkese 10tl!
23.06.12 #2 (permalink)
Trx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Trx
Üye
hadise diyince bizim hadise sandım şimdi başlıyorum okumaya
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #2 (permalink)
Trx
Üye
 
Trx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 1.147
358 Mesajına 679 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 12
4 Mesajına 4 Kötüleme aldı.
Mentioned: 20 Post(s)
Points: -22.027
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 91 / 914
Güç: 695 / 14725
Deneyim: 56%

Standart

hadise diyince bizim hadise sandım şimdi başlıyorum okumaya

Trx isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+1
Sponsored Links


tipobet 365Tl Hoşgeldin Bonusu - sportotobet 300Tl Hoşgeldin Bonusu - betist üye olan herkese 10tl!
23.06.12 #3 (permalink)
hipokondryak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
hipokondryak
Üye
''Unutulmuş veya bilinmeyen bir hadisi yaymak yüz şehit sevabına bedeldir'' diye söylemişti bir büyüğüm,senin adına sevindim..
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #3 (permalink)
Üye
 
hipokondryak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 237
77 Mesajına 120 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 0
0 Mesajına 0 Kötüleme aldı.
Mentioned: 0 Post(s)
Points: -3.077.683
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 449
Güç: 138 / 7566
Deneyim: 96%

Standart

''Unutulmuş veya bilinmeyen bir hadisi yaymak yüz şehit sevabına bedeldir'' diye söylemişti bir büyüğüm,senin adına sevindim..

hipokondryak isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+1
23.06.12 #4 (permalink)
bymc51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
bymc51
Üye
Kaynak belirtebilir misin?
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #4 (permalink)
Üye
 
bymc51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 150
195 Mesajına 383 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 16
7 Mesajına 9 Kötüleme aldı.
Mentioned: 0 Post(s)
Points: 622.435
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 717
Güç: 384 / 13716
Deneyim: 70%

Standart

Kaynak belirtebilir misin?

bymc51 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+1
23.06.12 #5 (permalink)
cessase
Banned
Alıntı:
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kaynak belirtebilir misin?
Alıntı
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kaynak belirtebilir misin?
kimden aktarıldığı yazıyor konuda google a yazarsan binlerce site çıkar gerekli kaynak taramasını kendin yapabilirsin ya da diyanetten de ulaşabilirsin.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #5 (permalink)
Banned

Avatar Yok
Teşekkürler: 2.194
988 Mesajına 2.054 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 23
10 Mesajına 14 Kötüleme aldı.
Mentioned: 45 Post(s)
Points: 5.640.141
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 109 / 1094
Güç: 1115 / 22127
Deneyim: 78%

Standart

Alıntı:
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kaynak belirtebilir misin?
Alıntı
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kaynak belirtebilir misin?
kimden aktarıldığı yazıyor konuda google a yazarsan binlerce site çıkar gerekli kaynak taramasını kendin yapabilirsin ya da diyanetten de ulaşabilirsin.

cessase isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
23.06.12 #6 (permalink)
bymc51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
bymc51
Üye
Hadis: İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür.

Kütüb-i sitte: Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Bana bu kitapda yazan Türklerle ilgili 5 tane Hadis Bulabilir misin?

Konudaki Hadislerin çoğu değiştirilmiş Ve Başına-Sonuna-Ortasına Türk Getirilmiştir.

Bende bir Türk'üm ama insanların yanlış bilgilendirilmesine karşıyım.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #6 (permalink)
Üye
 
bymc51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 150
195 Mesajına 383 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 16
7 Mesajına 9 Kötüleme aldı.
Mentioned: 0 Post(s)
Points: 622.435
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 717
Güç: 384 / 13716
Deneyim: 70%

Standart

Hadis: İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür.

Kütüb-i sitte: Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Bana bu kitapda yazan Türklerle ilgili 5 tane Hadis Bulabilir misin?

Konudaki Hadislerin çoğu değiştirilmiş Ve Başına-Sonuna-Ortasına Türk Getirilmiştir.

Bende bir Türk'üm ama insanların yanlış bilgilendirilmesine karşıyım.

bymc51 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
23.06.12 #7 (permalink)
cessase
Banned
Alıntı:
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis: İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür.

Kütüb-i sitte: Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Bana bu kitapda yazan Türklerle ilgili 5 tane Hadis Bulabilir misin?

Konudaki Hadislerin çoğu değiştirilmiş Ve Başına-Sonuna-Ortasına Türk Getirilmiştir.

Bende bir Türk'üm ama insanların yanlış bilgilendirilmesine karşıyım.
Alıntı
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis: İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür.

Kütüb-i sitte: Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Bana bu kitapda yazan Türklerle ilgili 5 tane Hadis Bulabilir misin?

Konudaki Hadislerin çoğu değiştirilmiş Ve Başına-Sonuna-Ortasına Türk Getirilmiştir.

Bende bir Türk'üm ama insanların yanlış bilgilendirilmesine karşıyım.
Hadis ve ayetler yorumlanmayı gerektiren cümleler bütünüdür önce onu öğren sen Kur'an-ı Kerim'i oku tam olarak anlama ihtimalin çok düşük..o yüzden Elmalılı olsun diğer bilginler olsun Hadisleri yorumlama gereği duymuştur zira normal bu işin ehli olmayan insanlar direkt olarak anlam çıkaramaz..sen neden muhalif oldun ki şimdi onu söyler misin bir kitaba dayanarak ? ara diyanet fetvayı yüzünü kırart hadi bekliyorum doğru mu değil mi diye sor.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #7 (permalink)
Banned

Avatar Yok
Teşekkürler: 2.194
988 Mesajına 2.054 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 23
10 Mesajına 14 Kötüleme aldı.
Mentioned: 45 Post(s)
Points: 5.640.141
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 109 / 1094
Güç: 1115 / 22127
Deneyim: 78%

Standart

Alıntı:
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis: İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür.

Kütüb-i sitte: Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Bana bu kitapda yazan Türklerle ilgili 5 tane Hadis Bulabilir misin?

Konudaki Hadislerin çoğu değiştirilmiş Ve Başına-Sonuna-Ortasına Türk Getirilmiştir.

Bende bir Türk'üm ama insanların yanlış bilgilendirilmesine karşıyım.
Alıntı
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis: İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür.

Kütüb-i sitte: Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Bana bu kitapda yazan Türklerle ilgili 5 tane Hadis Bulabilir misin?

Konudaki Hadislerin çoğu değiştirilmiş Ve Başına-Sonuna-Ortasına Türk Getirilmiştir.

Bende bir Türk'üm ama insanların yanlış bilgilendirilmesine karşıyım.
Hadis ve ayetler yorumlanmayı gerektiren cümleler bütünüdür önce onu öğren sen Kur'an-ı Kerim'i oku tam olarak anlama ihtimalin çok düşük..o yüzden Elmalılı olsun diğer bilginler olsun Hadisleri yorumlama gereği duymuştur zira normal bu işin ehli olmayan insanlar direkt olarak anlam çıkaramaz..sen neden muhalif oldun ki şimdi onu söyler misin bir kitaba dayanarak ? ara diyanet fetvayı yüzünü kırart hadi bekliyorum doğru mu değil mi diye sor.

cessase isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
23.06.12 #8 (permalink)
IISoNDuRaKII
Üye
türk mileti isalam dinini savasssız ve sartsız ve baskısız bu dın bzim dinimiz deyip , tek bir agızla islam dınını din olarak kabullenmiş millettir .elhamdulılah hemde türküm
resulullah sahabı ıle dine davet gonderdiginde osmanlı ordusuna . osamanlı kıralı ve osmanlı mıleti turk mılleti .
biz zaten bu dınde ımısız sadece dınmızın adı yoktur dediler . tek tanrıya ınarız .örtü bızımdır helal lokma bizimdir akrabaya ese dosta saygı sevgi bizim dir namus bizimdir demedılermi
-------------------------------------------------------
baska bir hadiste peygamber efendimiz istanbulu feth eden o komutanı ve ordusunu mujdelemıyormu . biz türkler için onlar ne serefli milet diye buyurmuyormu
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #8 (permalink)
Üye

Avatar Yok
Teşekkürler: 415
235 Mesajına 320 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 29
6 Mesajına 10 Kötüleme aldı.
Mentioned: 0 Post(s)
Points: -3.441.493
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 662
Güç: 319 / 10625
Deneyim: 48%

Standart

türk mileti isalam dinini savasssız ve sartsız ve baskısız bu dın bzim dinimiz deyip , tek bir agızla islam dınını din olarak kabullenmiş millettir .elhamdulılah hemde türküm
resulullah sahabı ıle dine davet gonderdiginde osmanlı ordusuna . osamanlı kıralı ve osmanlı mıleti turk mılleti .
biz zaten bu dınde ımısız sadece dınmızın adı yoktur dediler . tek tanrıya ınarız .örtü bızımdır helal lokma bizimdir akrabaya ese dosta saygı sevgi bizim dir namus bizimdir demedılermi
-------------------------------------------------------
baska bir hadiste peygamber efendimiz istanbulu feth eden o komutanı ve ordusunu mujdelemıyormu . biz türkler için onlar ne serefli milet diye buyurmuyormu


Konu IISoNDuRaKII tarafından (23.06.12 Saat 21:33 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ard arda mesajlarınız birleştirilmiştir...
IISoNDuRaKII isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+1
23.06.12 #9 (permalink)
bymc51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
bymc51
Üye
Alıntı:
cessase Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis ve ayetler yorumlanmayı gerektiren cümleler bütünüdür önce onu öğren sen Kur'an-ı Kerim'i oku tam olarak anlama ihtimalin çok düşük..o yüzden Elmalılı olsun diğer bilginler olsun Hadisleri yorumlama gereği duymuştur zira normal bu işin ehli olmayan insanlar direkt olarak anlam çıkaramaz..sen neden muhalif oldun ki şimdi onu söyler misin bir kitaba dayanarak ? ara diyanet fetvayı yüzünü kırart hadi bekliyorum doğru mu değil mi diye sor.
Alıntı
cessase Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis ve ayetler yorumlanmayı gerektiren cümleler bütünüdür önce onu öğren sen Kur'an-ı Kerim'i oku tam olarak anlama ihtimalin çok düşük..o yüzden Elmalılı olsun diğer bilginler olsun Hadisleri yorumlama gereği duymuştur zira normal bu işin ehli olmayan insanlar direkt olarak anlam çıkaramaz..sen neden muhalif oldun ki şimdi onu söyler misin bir kitaba dayanarak ? ara diyanet fetvayı yüzünü kırart hadi bekliyorum doğru mu değil mi diye sor.
Sen o bir kitap dediğimin hikayesini ve anlamını bilseydin,beni daha iyi anlardın.
Ben bu konudaki yorumlarımı kendi düşünceme bağlı kalarak değil,Din ile Eğitimler almış Hadisleri Ve Ayetleri Ezbere bilen Türkçe ve Arapça Olarak Açıklayabilen birisinden bilgi alarak yazdım. Sen şimdi bana diyorsun ya Diyaneti Ara Sor Doğru mu Değil mi diye
Sen Diyaneti Arayıp bu hadislerin doğrulugun teyit ettirip mi bu konuyu açtın yoksa copy paste mi yaptın?

bu konuya son mesajımdır.İyi Geceler...
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #9 (permalink)
Üye
 
bymc51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 150
195 Mesajına 383 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 16
7 Mesajına 9 Kötüleme aldı.
Mentioned: 0 Post(s)
Points: 622.435
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 717
Güç: 384 / 13716
Deneyim: 70%

Standart

Alıntı:
cessase Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis ve ayetler yorumlanmayı gerektiren cümleler bütünüdür önce onu öğren sen Kur'an-ı Kerim'i oku tam olarak anlama ihtimalin çok düşük..o yüzden Elmalılı olsun diğer bilginler olsun Hadisleri yorumlama gereği duymuştur zira normal bu işin ehli olmayan insanlar direkt olarak anlam çıkaramaz..sen neden muhalif oldun ki şimdi onu söyler misin bir kitaba dayanarak ? ara diyanet fetvayı yüzünü kırart hadi bekliyorum doğru mu değil mi diye sor.
Alıntı
cessase Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadis ve ayetler yorumlanmayı gerektiren cümleler bütünüdür önce onu öğren sen Kur'an-ı Kerim'i oku tam olarak anlama ihtimalin çok düşük..o yüzden Elmalılı olsun diğer bilginler olsun Hadisleri yorumlama gereği duymuştur zira normal bu işin ehli olmayan insanlar direkt olarak anlam çıkaramaz..sen neden muhalif oldun ki şimdi onu söyler misin bir kitaba dayanarak ? ara diyanet fetvayı yüzünü kırart hadi bekliyorum doğru mu değil mi diye sor.
Sen o bir kitap dediğimin hikayesini ve anlamını bilseydin,beni daha iyi anlardın.
Ben bu konudaki yorumlarımı kendi düşünceme bağlı kalarak değil,Din ile Eğitimler almış Hadisleri Ve Ayetleri Ezbere bilen Türkçe ve Arapça Olarak Açıklayabilen birisinden bilgi alarak yazdım. Sen şimdi bana diyorsun ya Diyaneti Ara Sor Doğru mu Değil mi diye
Sen Diyaneti Arayıp bu hadislerin doğrulugun teyit ettirip mi bu konuyu açtın yoksa copy paste mi yaptın?

bu konuya son mesajımdır.İyi Geceler...

bymc51 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
23.06.12 #10 (permalink)
cessase
Banned
Alıntı:
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sen o bir kitap dediğimin hikayesini ve anlamını bilseydin,beni daha iyi anlardın.
Ben bu konudaki yorumlarımı kendi düşünceme bağlı kalarak değil,Din ile Eğitimler almış Hadisleri Ve Ayetleri Ezbere bilen Türkçe ve Arapça Olarak Açıklayabilen birisinden bilgi alarak yazdım. Sen şimdi bana diyorsun ya Diyaneti Ara Sor Doğru mu Değil mi diye
Sen Diyaneti Arayıp bu hadislerin doğrulugun teyit ettirip mi bu konuyu açtın yoksa copy paste mi yaptın?

bu konuya son mesajımdır.İyi Geceler...
Alıntı
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sen o bir kitap dediğimin hikayesini ve anlamını bilseydin,beni daha iyi anlardın.
Ben bu konudaki yorumlarımı kendi düşünceme bağlı kalarak değil,Din ile Eğitimler almış Hadisleri Ve Ayetleri Ezbere bilen Türkçe ve Arapça Olarak Açıklayabilen birisinden bilgi alarak yazdım. Sen şimdi bana diyorsun ya Diyaneti Ara Sor Doğru mu Değil mi diye
Sen Diyaneti Arayıp bu hadislerin doğrulugun teyit ettirip mi bu konuyu açtın yoksa copy paste mi yaptın?

bu konuya son mesajımdır.İyi Geceler...
hocam sen olayın ruhunu anlamamışsın ki ya da anlamamak için diretiyorsun..biraz araştırma ile hadilerin ve ayetlerin gerekli kişiler tarafından yorumlanması gerektiğini bulabilirdin ama yok sen ordan bir söz duymuş kafanda putlaştırmışsın ne yazık ki..evet diyanet fetva direkt olarak Türk isminin geçmediğini ama o dönem ki bilginlerin ve Peygamberi görmüş kişilerin bunu doğruladığını söylüyor çok araştırdım ben bunları zamanında..senin gibi amcamın yeğeninin bir tanıdığı şöyle diyor bak diye mesaj da yazmıyorum..ayrıca hiçbir hadi kitabında Türk diye söylemiyor ki bunlar Peygamber eşrafının yorumları iyi bak orda öyle yorum at.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #10 (permalink)
Banned

Avatar Yok
Teşekkürler: 2.194
988 Mesajına 2.054 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 23
10 Mesajına 14 Kötüleme aldı.
Mentioned: 45 Post(s)
Points: 5.640.141
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 109 / 1094
Güç: 1115 / 22127
Deneyim: 78%

Standart

Alıntı:
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sen o bir kitap dediğimin hikayesini ve anlamını bilseydin,beni daha iyi anlardın.
Ben bu konudaki yorumlarımı kendi düşünceme bağlı kalarak değil,Din ile Eğitimler almış Hadisleri Ve Ayetleri Ezbere bilen Türkçe ve Arapça Olarak Açıklayabilen birisinden bilgi alarak yazdım. Sen şimdi bana diyorsun ya Diyaneti Ara Sor Doğru mu Değil mi diye
Sen Diyaneti Arayıp bu hadislerin doğrulugun teyit ettirip mi bu konuyu açtın yoksa copy paste mi yaptın?

bu konuya son mesajımdır.İyi Geceler...
Alıntı
bymc51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sen o bir kitap dediğimin hikayesini ve anlamını bilseydin,beni daha iyi anlardın.
Ben bu konudaki yorumlarımı kendi düşünceme bağlı kalarak değil,Din ile Eğitimler almış Hadisleri Ve Ayetleri Ezbere bilen Türkçe ve Arapça Olarak Açıklayabilen birisinden bilgi alarak yazdım. Sen şimdi bana diyorsun ya Diyaneti Ara Sor Doğru mu Değil mi diye
Sen Diyaneti Arayıp bu hadislerin doğrulugun teyit ettirip mi bu konuyu açtın yoksa copy paste mi yaptın?

bu konuya son mesajımdır.İyi Geceler...
hocam sen olayın ruhunu anlamamışsın ki ya da anlamamak için diretiyorsun..biraz araştırma ile hadilerin ve ayetlerin gerekli kişiler tarafından yorumlanması gerektiğini bulabilirdin ama yok sen ordan bir söz duymuş kafanda putlaştırmışsın ne yazık ki..evet diyanet fetva direkt olarak Türk isminin geçmediğini ama o dönem ki bilginlerin ve Peygamberi görmüş kişilerin bunu doğruladığını söylüyor çok araştırdım ben bunları zamanında..senin gibi amcamın yeğeninin bir tanıdığı şöyle diyor bak diye mesaj da yazmıyorum..ayrıca hiçbir hadi kitabında Türk diye söylemiyor ki bunlar Peygamber eşrafının yorumları iyi bak orda öyle yorum at.

cessase isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
23.06.12 #11 (permalink)
zemzem
Üye
arkadaşın kaynak istemesinin nedeni de sanırım o zaten, değiştirilmiş diyor. eğer sen de ezberden tümünü bilmiyorsan burda yazanların saptırılmadığı ne malum. senin de bildiğin gibi en basitinden bug paylaşımlarında bile bugün burda "a" yazdığını yarın saçma sapan forumun tekinde "z" olarak görebilirsin.

şimdi ben de google'da aratsam, tam olarak asıllarını bilmediğimden hangisi doğru hangisi yanlış karar veremem, işime bu geliyor o zaman bunu doğru belliyeyim demem yanlış olur.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #11 (permalink)
Üye

Avatar Yok
Teşekkürler: 82
69 Mesajına 98 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 0
2 Mesajına 6 Kötüleme aldı.
Mentioned: 3 Post(s)
Points: -3.506.983
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 0 / 416
Güç: 119 / 5411
Deneyim: 65%

Standart

arkadaşın kaynak istemesinin nedeni de sanırım o zaten, değiştirilmiş diyor. eğer sen de ezberden tümünü bilmiyorsan burda yazanların saptırılmadığı ne malum. senin de bildiğin gibi en basitinden bug paylaşımlarında bile bugün burda "a" yazdığını yarın saçma sapan forumun tekinde "z" olarak görebilirsin.

şimdi ben de google'da aratsam, tam olarak asıllarını bilmediğimden hangisi doğru hangisi yanlış karar veremem, işime bu geliyor o zaman bunu doğru belliyeyim demem yanlış olur.

zemzem isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+1
23.06.12 #12 (permalink)
iyab2525 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
iyab2525
Üye
Kardeşim yazdıkların güzel ama başta belirttiğin " Türbana düşman " ibaresi yanlış bir ifadedir.. Biz Türbana karşı değiliz.. Fakat Türbanın Siyasi amaçlı kullanılmasına karşıyız.. Laiklik denir buna.. bunu belirtmek istedim.. İyi günler.. güzel yazı olmuş..
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #12 (permalink)
Üye
 
iyab2525 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teşekkürler: 447
315 Mesajına 464 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 0
2 Mesajına 5 Kötüleme aldı.
Mentioned: 1 Post(s)
Points: -967.846
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 74 / 744
Güç: 419 / 10821
Deneyim: 78%

Standart

Kardeşim yazdıkların güzel ama başta belirttiğin " Türbana düşman " ibaresi yanlış bir ifadedir.. Biz Türbana karşı değiliz.. Fakat Türbanın Siyasi amaçlı kullanılmasına karşıyız.. Laiklik denir buna.. bunu belirtmek istedim.. İyi günler.. güzel yazı olmuş..

iyab2525 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
+1
23.06.12 #13 (permalink)
cessase
Banned
Alıntı:
zemzem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
arkadaşın kaynak istemesinin nedeni de sanırım o zaten, değiştirilmiş diyor. eğer sen de ezberden tümünü bilmiyorsan burda yazanların saptırılmadığı ne malum. senin de bildiğin gibi en basitinden bug paylaşımlarında bile bugün burda "a" yazdığını yarın saçma sapan forumun tekinde "z" olarak görebilirsin.

şimdi ben de google'da aratsam, tam olarak asıllarını bilmediğimden hangisi doğru hangisi yanlış karar veremem, işime bu geliyor o zaman bunu doğru belliyeyim demem yanlış olur.
Alıntı
zemzem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
arkadaşın kaynak istemesinin nedeni de sanırım o zaten, değiştirilmiş diyor. eğer sen de ezberden tümünü bilmiyorsan burda yazanların saptırılmadığı ne malum. senin de bildiğin gibi en basitinden bug paylaşımlarında bile bugün burda "a" yazdığını yarın saçma sapan forumun tekinde "z" olarak görebilirsin.

şimdi ben de google'da aratsam, tam olarak asıllarını bilmediğimden hangisi doğru hangisi yanlış karar veremem, işime bu geliyor o zaman bunu doğru belliyeyim demem yanlış olur.
arkadaşım bunları ben bir taraflarımdan uydurarak yazmış değilim zaten bunları alıntı yaptım dememin de ne kadar saçma olacağı aşikar ben kimim de bakın böyle böyle bir durum var size aktarayım diyeyim sanki din alimiyim diyorum..bunlar her forumda ve her kaynakta böyle..ama siz yorumsuz hadis kitaplarını okuduysanız orda tabii ki Türk kelimesi geçmiyor bunlar dönemin önemli alimlerininin ve Hz.Peygamber (s.a.v) eşrafının yorumlamaları,aktarmaları..bu kadar muhalif olmanızın nedeni olarak ne yazık ki ezan sesinden rahatsız olup şikayet edenlerden olduğunu düşünüyorum.

Alıntı:
iyab2525 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kardeşim yazdıkların güzel ama başta belirttiğin " Türbana düşman " ibaresi yanlış bir ifadedir.. Biz Türbana karşı değiliz.. Fakat Türbanın Siyasi amaçlı kullanılmasına karşıyız.. Laiklik denir buna.. bunu belirtmek istedim.. İyi günler.. güzel yazı olmuş..
Alıntı
iyab2525 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kardeşim yazdıkların güzel ama başta belirttiğin " Türbana düşman " ibaresi yanlış bir ifadedir.. Biz Türbana karşı değiliz.. Fakat Türbanın Siyasi amaçlı kullanılmasına karşıyız.. Laiklik denir buna.. bunu belirtmek istedim.. İyi günler.. güzel yazı olmuş..
güzel kardeşim türban siyasi simge falan değildir..türbanı engelleyenler yüzünden siyasi bir sorun oluşmuştur türban serbest kalsın diyenler yüzünden değil..türbanı engelleyerek sen kimse laik sisteme dahil edemezsin ki kişi de laik olmaz devlet olur..senin devletin laik diye de kimse açmaz saçını açmak zorunda da değil zaten..neyse konumuz siyaset değil uzar gider.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.06.12   #13 (permalink)
Banned

Avatar Yok
Teşekkürler: 2.194
988 Mesajına 2.054 Teşekkür aldı.
Kötüleme: 23
10 Mesajına 14 Kötüleme aldı.
Mentioned: 45 Post(s)
Points: 5.640.141
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Yüzdesi: (0%)
Aktiflik: 109 / 1094
Güç: 1115 / 22127
Deneyim: 78%

Standart

Alıntı:
zemzem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
arkadaşın kaynak istemesinin nedeni de sanırım o zaten, değiştirilmiş diyor. eğer sen de ezberden tümünü bilmiyorsan burda yazanların saptırılmadığı ne malum. senin de bildiğin gibi en basitinden bug paylaşımlarında bile bugün burda "a" yazdığını yarın saçma sapan forumun tekinde "z" olarak görebilirsin.

şimdi ben de google'da aratsam, tam olarak asıllarını bilmediğimden hangisi doğru hangisi yanlış karar veremem, işime bu geliyor o zaman bunu doğru belliyeyim demem yanlış olur.
Alıntı
zemzem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
arkadaşın kaynak istemesinin nedeni de sanırım o zaten, değiştirilmiş diyor. eğer sen de ezberden tümünü bilmiyorsan burda yazanların saptırılmadığı ne malum. senin de bildiğin gibi en basitinden bug paylaşımlarında bile bugün burda "a" yazdığını yarın saçma sapan forumun tekinde "z" olarak görebilirsin.

şimdi ben de google'da aratsam, tam olarak asıllarını bilmediğimden hangisi doğru hangisi yanlış karar veremem, işime bu geliyor o zaman bunu doğru belliyeyim demem yanlış olur.
arkadaşım bunları ben bir taraflarımdan uydurarak yazmış değilim zaten bunları alıntı yaptım dememin de ne kadar saçma olacağı aşikar ben kimim de bakın böyle böyle bir durum var size aktarayım diyeyim sanki din alimiyim diyorum..bunlar her forumda ve her kaynakta böyle..ama siz yorumsuz hadis kitaplarını okuduysanız orda tabii ki Türk kelimesi geçmiyor bunlar dönemin önemli alimlerininin ve Hz.Peygamber (s.a.v) eşrafının yorumlamaları,aktarmaları..bu kadar muhalif olmanızın nedeni olarak ne yazık ki ezan sesinden rahatsız olup şikayet edenlerden olduğunu düşünüyorum.

Alıntı:
iyab2525 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kardeşim yazdıkların güzel ama başta belirttiğin " Türbana düşman " ibaresi yanlış bir ifadedir.. Biz Türbana karşı değiliz.. Fakat Türbanın Siyasi amaçlı kullanılmasına karşıyız.. Laiklik denir buna.. bunu belirtmek istedim.. İyi günler.. güzel yazı olmuş..
Alıntı
iyab2525 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kardeşim yazdıkların güzel ama başta belirttiğin " Türbana düşman " ibaresi yanlış bir ifadedir.. Biz Türbana karşı değiliz.. Fakat Türbanın Siyasi amaçlı kullanılmasına karşıyız.. Laiklik denir buna.. bunu belirtmek istedim.. İyi günler.. güzel yazı olmuş..
güzel kardeşim türban siyasi simge falan değildir..türbanı engelleyenler yüzünden siyasi bir sorun oluşmuştur türban serbest kalsın diyenler yüzünden değil..türbanı engelleyerek sen kimse laik sisteme dahil edemezsin ki kişi de laik olmaz devlet olur..senin devletin laik diye de kimse açmaz saçını açmak zorunda da değil zaten..neyse konumuz siyaset değil uzar gider.

cessase isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
hadisler, ilgili, türklerle

« Web okulu | Leyla ile Mecnun hastanede ağıt »

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Son Peygamber Hz. Muhammed (Sav) ALcHoLicHA Serbest Konular 57 02.12.15 01:06
Knight Yeni Ban Sistemi Hakkında sonero41 Hile (Programsız Paylaşımlar) 41 12.03.12 03:17
ip banla ilgili sorularım var sonero41 Hile (koxp) Soru ve Cevaplarınız 0 28.02.12 04:08
Otomobil Ses Sistemleri İle İlgili Herşey Burada Xola Serbest Konular 1 27.12.11 00:49


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:13.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Review www.onlinehile.org on alexa.com

TCK 20. Madde ile 5651 Sayılı Kanun'un 4. maddesinin 2. fıkrasına göre forumumuz da ki mesajlardan dolayı doğacak tüm sorumluluk mesajı yazan üyeye aittir. Tüm hukuksal şikayetler için buradan bizimle iletişime geçmeniz halinde en geç 1 hafta içinde gerekli işlem yapılıp tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.